Tracimatdeskundige

We zorgen als tracimatdeskundige voor opmaak van het sloopopvolgingsplan.

De ganse traceerbaarheidsprocedure kan door ons opgevolgd worden.